Chương trình thứ Sáu 18.7.2014 – Phóng sự buổi Hội luận về 10 văn kiện Chống xâm lược Trung Cộng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và “Người Việt hải ngoại làm gì trước hiểm hoạ xâm lăng” qua những phát biểu của Hoà thượng Thích Trí Hoà, Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Khắc Vinh, Cư sĩ Võ Văn Ái và Thượng toạ Thích Giác Đẳng & Quyết nghị cho Dân chủ Việt Nam và Chống xâm lược Trung Cộng.

 

DPGVN-Oklahoma2014-2

 

 

2 Comments

 1. Khanh Nguyen says:

  Đã 39 năm nay người dân Việt Nam chưa có gì gọi là “Tự do, Dân chủ và Nhân quyền”. Trong đất nước của một độc tài đảng trị, và hiện nay lại còn mang thêm một nỗi lo sợ mất chủ quyền đất nước. Do nhóm lãnh đạo cầm quyềnViệt Nam không mong muốn thay đổi bản chất củ sự luồn cúi, yếu hèn, dối trá, lọc lừa… Họ đã đàn áp những người biểu tình hay lên tiếng nói qua các mạng truyền thông xã hội bằng những điều luật mơ hồ do họ đặt ra để hầu mong giữ vững ngôi vị. Nhưng họ quên rằng chúng ta là nhân dân của một quốc gia có quyền lên tiếng nói bảo vệ đất nước và đòi hỏi một chính quyền dân chủ đa nguyên để đưa đến một nước Việt Nam phú cường. Như các quốc gia Đông Âu đã đòi hỏi và thành công, thoát khỏi nạn “Ngoại xâm” do “Nội xâm” mang đến.

  Chữ Nhẫn từ ngàn xưa
  Trong văn chương Phật học
  Không nhẫn không thành công
  Nhẫn là để hành động…

Leave a Comment