DB Hoa Kỳ Alan Lowenthal & Bà Phó Chủ tịch USCIRF Kristina Arriaga vận động trả tự do cho Đức Tăng Thống

Đài PGVN April 13, 2018 at 5:00 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 13-4-2018 – 2 cơ quan quan trọng của Hoa Kỳ, Uỷ ban Nhân quyền Tom Lantos Quốc hội Mỹ và Uỷ hội Hoa kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới bảo trợ cuộc vận động trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích […]