Lời phát biểu hậu thuẫn của Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa

Đài PGVN September 8, 2017 at 6:47 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 8.9.2017 – Lời phát biểu của Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa & Tường trình về Quyết Nghị hậu thuẫn Tự do Tôn giáo tại Việt Nam của Quốc hội Châu Âu.     Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại […]