Tưởng niệm Đức Cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác

Đài PGVN December 1, 2017 at 8:46 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 1-12-2017 – Chương trình đặc biệt Tưởng niệm Đức Cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác nhân Huý nhật lần thứ 5 & Hai tổ chức Nhân quyền Quốc tế yêu sách Liên Âu áp lực Hà Nội chấm dứt đàn áp nhân quyền.     […]