Thư Ngỏ gửi Tổng Thống Pháp yêu cầu bênh vực cho Nhân quyền và Tôn giáo tại Việt Nam

Đài PGVN March 30, 2018 at 6:00 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 30-3-2018 – Thư Ngỏ của 3 Tổ chức Nhân quyền gửi Tổng Thống Pháp yêu sách áp lực Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấm dứt đàn áp nhân quyền và tôn giáo — Phỏng vấn 2 ông Andrea Giorgetta và Võ Văn Ái về nội […]