Đại lễ Vu Lan tại Niệm Phật đường Phật Quang ở Nam California, và Niệm Phật Đường Huyền Quang ở Bắc California

PARIS, ngày 18.8.2016 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được 2 bản tin về Đại lễ Vu Lan tại Niệm Phật Đường Phật Quang ờ Nam California, và tại Niệm Phật Đường Huyền Quang ở thủ phủ Sacramento, miền Bắc California. Cả hai nơi đều … Continue reading Đại lễ Vu Lan tại Niệm Phật đường Phật Quang ở Nam California, và Niệm Phật Đường Huyền Quang ở Bắc California