Việt Nam đứng hàng thứ 5 trong các quốc gia thi hành án tử hình

Thời Sự February 17, 2017 at 12:53 pm 0 comments

PARIS, 17.2.2017 (UBBVQLNVN) – Theo bản “Báo cáo Tổng kết 5 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự trong Công an nhân dân (2011 – 2016)” của Bộ Công an đầu năm nay, Việt Nam đã xử án tử hình cho 429 tù nhân giữa tháng 8 năm […]