Trường hợp thứ 12 :  Ý Dân hô hoán GHPGVNTN “Không cho phép cúng dường chư Tăng, Ni đang bị Cọng sản đàn áp ?”

Ý Dân hốt hoảng la lên như thế trong một bài viết đưa lên mạng Internet ngày 5 tháng 6 năm 2017. Rồi cùng Thục Vũ tiếp tục hàng tràng bài khác, ký đủ thứ nặc danh khác nhau, nhưng chung cùng một nội dung vu cáo Viện Hoá Đạo và ông Võ Văn Ái cấm chúng cúng dường Chư Tăng Ni”.

Hắn viết : Đạo lý nào bắt buộc người Việt Nam chân chính không được phép cúng dường Chư Tăng Ni đang gặp nạn CS đàn áp, cô lập và tìm cách tiêu diệt ở trong nước ? (…) Đạo lý nào bắt buộc anh phải đứng dưới trướng của tôi anh mới được phép làm những chuyện công đức nếu không tôi sẽ ra thông bạch để tố cáo anh đã vi phạm nội qui của tôi ?”.

Rồi ra trò giảng đạo : Bố thí cúng dường không chấp vào cái ta đang bố thí cúng dường, đối tượng thọ nhận, và vật thể đang cúng dường.

Eo ơi, thế mà khi công luận có nhiều người lên tiếng nghi ngờ lối quyên tiền mờ ám, sỗ sàng tiếm danh GHPGVNTN của 2 tên hề Thục Vũ – Ý Dân, chúng liền nổi tam bành lục tặc, la lối om sòm trên Tiếng Lòng chưa Teo vì cái Ta đại Bự, quên mất câu vừa rao giảng không chấp vào cái ta đang bố thí cúng dường.

Sự thật thế nào ?

Mười năm trước, một nhóm 4, 5 người vỗ ngực cho ra đời cái gọi là “Lực lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo” (LLCSCHPG). Trên Trang Web của chúng mang tên “Tiếng nói Cư sĩ” qua Bản Tin Phật giáo Số 1 ngày 15/7/2010” ở mục Thư Ngỏ minh định lập trường và hoạt động của LLCSCHPG” chúng xác định :

“Để rộng đường dư luận, chúng tôi một lần nữa xin khẳng định rằng:

“LLCSCHPG là một tổ chức ĐỘC LẬP, chúng tôi không làm việc cho bất cứ “cá nhân nào, và HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN H GÌ ĐẾN CÁC TỔ CHỨC “PHT GIÁO ĐẤU TRANH THỜI ĐIỂM 1963 – 1966, TRƯỚC NĂM 1975 “TRONG NƯỚC (…). LLCSCHPG “TUY KHÔNG THỐNG THUỘC VÀ NẰM TRONG CƠ CẤU “HÀNH CHÁNH “CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (GHPGVNTN) (Phần nhấn mạnh chữ đậm và viết hoa là của chính bản Thư Ngỏ).

Rõ thay cái Lực lượng 4, 5 người của chúng không phải là Phật tử Việt Nam, mà chỉ là nhóm cắc kè âm mưu xâm nhập GHPGVNTN để nằm vùng hoạt động cho những mục tiêu chính trị phi Phật giáo. Rõ quá. Không là Phật tử, những ai phủ nhận cuộc tranh đấu chấn động địa cầu cho bình đẳng và tự do tôn giáo của Phật giáo Việt Nam, năm 1963, dưới sự lãnh đạo của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, tiền thân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) ; đồng thời xác định không thống thuộc GHPGVNTN, thì làm sao có thể đánh đồng chúng với GHPGVNTN để lo “chấn hưng” Phật giáo, quyên tiền cho Phật giáo ?

Chấn hưng cái gì ? — Chận họng Phật giáo thì có. Nói để cười, chứ bản thân thất học, chưa tu của chúng mà đòi chấn hưng, thì  “chấn hưng” cái gì ? Chấn hưng âm mưu chống Phật giáo ?

Thời gian là học trình về nhân cách.

Mười năm sau, cái gọi là Lực lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo (LLCSCHPG) 4, 5 người trước kia rút xuống còn 3, việc “chấn hưng“ là con số không. Do đánh đấm, tấn công, chửi mắng nhau trên mạng giữa 4, 5 mống, nên Lực lượng đã ra tro. Một thành viên sáng lập Lực lượng ra lệnh cấm Thục Vũ, Tuệ Kiếm không được dùng danh xưng LLCSCHPG. Thế là kết liễu LLCSCHPG.

Tuyên huấn của Thục Vũ là Ý Dân tố cáo vô bằng Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ khi hỗn hào đặt một câu hỏi thiếu giáo dục : Đạo lý nào bắt buộc người Việt Nam chân chính không được phép cúng dường Chư Tăng Ni ? (…) Đạo lý nào bắt buộc anh phải đứng dưới trướng của tôi anh mới được phép làm những chuyện công đức nếu không tôi sẽ ra thông bạch để tố cáo anh đã vi phạm nội qui của tôi ?”. “Người Việt Nam chân chính” nghĩa là gì ? Vậy “Người Việt Nam” bất chính cả hay sao ? Những kẻ bất chính thường hay vỗ ngực khoe mình “chân chính” như Thục Vũ –Ý Dân cứ phải la gào cho mình là “Phật tử chân chính”, “ người Việt Nam chân chính”.

Giới Phật tử hoang mang không hiểu vì sao những kẻ không là thành viên của GHPGVNTN, như Thục Vũ, Tuệ Kiếm, Ý Dân, lại hỗn láo lấy tên cao tăng Thích Thiện Minh làm mồi chiêu dụ quyên tiền, lấy tên cao tăng Thích Như Đạt lập Khuôn hội Thích Như Đạt âm mưu tiếm danh GHPGVNTN. Vì vậy nhiều thư chất vấn Giáo hội. Nên Giáo hội đã trả lời, phủ nhận nhóm Thục Vũ, Tuệ Kiếm, Ý Dân không là người của GHPGVNTN.

Giáo hội CHƯA một lần nào tuyên bố bắt buộc người Việt Nam chân chính không được phép cúng dường Chư Tăng Ni,  bắt buộc anh phải đứng dưới trướng của Giáo hội mới được phép làm những chuyện công đức !”. Ý Dân và Thục Vũ suy bụng ta ra bụng người, nên càng viết càng lộ ra những mưu đồ đê hạ, bất chính của chúng.

Thông cáo Báo chí của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, số tham chiếu 2016-03 ký ngày 27 tháng 6 năm 2016 viết như sau :

“Tổ chức có tên Foundation Thích Thiện Minh để quyên góp tiền bạc cúng dường, không phải là chủ trương của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo hay GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, và không trực thuộc bất cứ cơ cấu nào của GHPGVNTN ở hải ngoại hay trong nước.

“Nếu Giáo hội chủ trương một việc như thế, thì tất nhiên một cơ cấu quyên góp tài chánh phải trực thuộc và do sự chỉ đạo của Tổng vụ Từ thiện Xã hội”. (Xem Thông cáo Báo chí làm ti Paris ngày 29.6.2016)

Cũng vậy, Thông bạch Viện Hoá Đạo về tổ chức Foundation Thích Thiện Minh của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, ký ngày 5 tháng 8 năm 2016 chẳng có lời nào cấm đoán ai cúng dường chư Tăng, mà chỉ minh bạch hoá những nguyên tắc hành hoạt cơ bản của Giáo hội qua các điều :

“1/. Foundation Thích Thiện Minh là một tổ chức lấy đối tượng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất làm mục đích quyên góp tiền bạc ủng hộ cho Giáo Hội, nhưng Giáo Hội không hề được thỉnh thị ý kiến hay bàn bạc gì về việc thành lập tổ chức nầy.

“2/. Việc giúp đỡ tịnh tài để Giáo Hội có điều kiện sinh hoạt là điều cần thiết. Tịnh tài ấy từ trước đến nay đều do các cơ sở Giáo Hội như Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Hội đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế….hay do Chư Tăng và Phật Tử cúng dường, Giáo Hội chưa có tiền lệ nhận sự giúp đỡ của bất cứ tổ chức nào ngoài Giáo Hội.

“3/. Lòng trung kiên với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thể hiện trong tinh thần thực thi nghiêm chỉnh Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

“Viện Hóa Đạo mong ước các thành viên Foundation Thích Thiện Minh nếu trung kiên với GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ hãy đặt mình vào trong Tổng Vụ Tài Chánh hoặc Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của VPII/VHĐ hay HĐĐH/GHPGVNTNHN/HK.

“4/. Việc thành lập một tổ chức độc lập với Giáo Hội về hành chánh, tài chánh và tiến tới việc độc lập nhân sự không những KHÔNG tôn trọng Hiến Chương mà sẽ gây nên sự phân hóa trầm trọng khi Foundation Thích Thiện Minh biến các trung tâm địa phương thành các Khuôn Hội vốn là danh xưng đặc trưng của các đơn vị cơ sở Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

“5/. Hòa Thượng Thích Thiện Minh là biểu tượng của giới trẻ Phật Giáo Việt Nam, là nơi nương tựa tinh thần của Gia Đình Phật Tử, Thanh Niên Phật Tử, Sinh Viên Phật Tử, Học Sinh Phật Tử, Hướng Đạo Phật Tử. Sự hy sinh cao cả của Ngài cho Đạo Pháp và Dân Tộc không thể đem ra làm tên đặt cho một tổ chức quyên góp tiền bạc dù là quyên góp giúp đỡ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất quê nhà”.  (Xem TCBC 5-8-2016 – Thông bạch Vin Hoá Đo về Foundation Thích Thin Minh)

Đâu là những điều Ý Dân vu cáo một cách vô liêm sỉ trong 2 văn kiện dẫn thượng của GHPGVNTN ? Ý Dân và Thục Vũ hãy trả lời ! Đừng xảo quyệt nữa !

Nhân dịp Phật Đản Đản 2640, dương lịch 2016, tổ chức tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Thục Vũ tự động mời 10 Phật tử thành viên GHPGVNTN họp và thành lập Foundation Thích Thiện Minh tại Chánh điện chùa, nhưng không hề xin phép hoặc hỏi ý kiến Sư trụ trì chùa Liên Hoa, nhất là để thành lập một tổ chức ngoài GHPGVNTN với các thành viên của GHPGVNTN.

Sau đó, Thục Vũ cho họp viễn liên bầu Ban Điều hợp Foundation Thích Thiện Minh gồm có : Cố vấn: Sư Cô Giác Nguyên ; Tổng Thư ký, Nguyên Điền Võ Duy Linh ; Phụ tá Tổng thư ký, Nguyễn Mạnh Hùng ; Thủ quỹ : Nguyễn Lệ Chi. Đồng thời thảo bản Nội quy.

Chủ trương Foundation Thích Thiện Minh giữ nguyên lập trường 10 năm trước của Lực Lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo : Không thống thuc GHPGVNTN trên phương din hành chánh và tài chánh ; không tuân thủ Hiến chương GHPGVNTN. Với mục đích “hỗ trợ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt bằng cách cúng dường tịnh tài hằng tháng về trong nước một cách trực tiếp”.

Nhưng trong thực tế, Foundation Thích Thiện Minh không chủ trương quyên góp tài chánh mà thôi. Trái lại còn đi khá xa nhằm soán đoạt sinh hoạt tôn giáo của GHPGVNTN. Như thư gửi Huệ Lộc ngày 3 tháng 6 năm 2016, Thục Vũ chỉ thị  “biến các Uỷ ban đại diện Foundation (quyên tiền) trở thành “Khuôn hội” (vốn là cơ sở hạ tầng của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, tiền thân của GHPGVNTN, đặc biệt phổ cập ở miền Trung từ thập niên 40, 50), tổ chức “Ban Giáo thọ” để thuyết pháp qua đường dây viễn liên và mời Đạo hữu tham gia. Chứng cớ sau khi thành lập Foundation Thích Thiện Minh xong, chúng liền thiết lập “Khuôn hội Thích Như Đạt” ở vùng Oregon (Hoa Kỳ) nơi chúng cư trú làm thí điểm.

Bị chỉ trích trắng trợn lấn sân Giáo hội, Thục Vũ viết thư xin lỗi, nói rằng hắn không biết “Khuôn hội” là hệ thống tổ chức lâu đời của Giáo hội, nên đổi tên “Khuôn hội Thích Như Đạt” thành “Hội Phật tử Thích Như Đạt” ! Một kẻ không biết gì về tinh thần cũng như tổ chức của Phật giáo Việt Nam, mà dám trương cổ đòi “chấn hưng” Phật giáo ?! Chận họng Phật giáo chứ chấn hưng gì.

Cách lý luận đuổi gà này của Thục Vũ nghe từa tựa như một kẻ tạm cư nào đó xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng tuyên bố không công nhận Hiến pháp Hoa Kỳ ! Có chuyện ngu dốt như thế trong đời này không ? Hay chỉ là những âm mưu, dương mưu quái dị ?

Bằng cớ cho những toan tính này, mời quý vị đọc 2 bức thư sau đây. Thư thứ nhất Thục Vũ gửi cho Đạo hữu Huệ Lộc phơi bày âm mưu đoạt khống của hắn trong việc nằm vùng phá hoại GHPGVNTN. Bức thứ hai quan trọng, vì đây là lời viết của người cầm đầu Foundation Thích Thiện Minh cho Thục Vũ lúc ban đầu : Tổng Thư ký Nguyên Điền Võ Duy Linh vạch trần những mưu ma chước qủy của tập đoàn Dư Luận viên Thục Vũ – Ý Dân :

Thư thứ nhất :

—– Original Message —–
From: Thuc Vu
To: hueloc
Cc: Phat Quang Vo Van Ai ; Cau Cong Le ; Y. Dan ; Yung Krall ; Lam Nguyen ; Penelope Faulkner ; NGUYEN Manh Hung ; Nho Nguyen ; Linh Vo ; An Luu ; Giac Nguyen ; Canh Tran ; Hung Dao ; Linh Hoang ; Thuc Vu
Sent: Friday, June 03, 2016 2:26 AM
Subject: Re: THƯ RIÊNG (KÍN) – : Biên bản cuộc họp viễn liênKính anh Huệ Lộc,
Hôm qua anh Nguyễn Mạnh Hùng đã phác họa thêm chương trình mỗi đơn vị, mỗi địa phương sẽ là một Khuôn Hội. Ngoài việc đóng góp công đức hỗ trợ cho Giáo Hội, chúng ta còn có Ban Giáo Thọ để giảng giải kinh điển cho các hội viên cùng nhau tu tập trên hệ thống Viễn Liên nữa. Nhất định phải mời anh Huệ Lộc trong Ban Giáo Thọ.
THục Vũ

 

Thư thứ hai :

———- Thư đã chuyển tiếp ———-
Từ: Linh Vo
Ngày: 21:25 28 tháng 5, 2017
Chủ đề: Re: NGUYÊN ĐIỀN- VỎ DUY LINH. TRẦN TÌNH VỀ FOUNDATION CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH.Đến: nho nguyen…

NGUYÊN ĐIỀN – VÕ DUY LINH TRẦN TÌNH
VỀ FOUNDATION CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH.
Lời trần tình của người Phật tử trong cuộc.

– Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

– Kính thưa Quý vị Thiện trí thức. Quý Phật tử tâm huyết thuộc Giáo hội do Đức Tăng thống Thích Quảng Độ lãnh đạo. Thưa Phật tử khắp nơi, mong tiện đường nhận định.

Tôi pháp danh Nguyên Điền, Võ duy Linh là Cựu huynh trưởng, hiện nay là Tổng thư ký của Đoàn Cựu huynh trưởng Niệm Phật Đường Huyền Quang ở Cali, trực thuộc VP2/ VHĐ/hải ngọai tại Hoa Kỳ /GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của đương kim Đệ ngũ Tăng thống ĐLHT Thích Quảng Độ.

Tôi cũng là Tổng thư ký của Foundation Cố Hoà thượng Thích thiện Minh.

Trước khi trình bày sự thật về Foundation này, tôi xin niệm hồng danh của Đức từ phụ Bổn sư Thích ca Mâu Ni và lời phát nguyện của tôi là:” Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm” – tâm thanh tịnh, khẩu phải dùng ái ngữ đó là lời Phật dạy. Do đó những lời tôi viết ra đây đều là sự thật. Sở dĩ tôi phải lên tiếng là vì anh Thục Vũ có đề cập đến tôi, nhưng không đúng sự thật. Thời gian qua trên trang mạng, anh Thục Vũ đã mở đường cho một số người thừa cơ hội đánh phá VP2 và Phòng TTPGQT. Những lời nói dối vu khống, chụp mũ của anh đã gây sóng gió khắp nơi trong cửa thiền môn thanh tịnh. Hủy hoại tâm đạo của Phật tử, của những người không rõ sự việc. Vô tình hay cố ý Thục Vũ muốn góp phần triệt tiêu một GHPGVNTN truyền thừa của dân tộc. Anh có thấy tội lỗi lắm không? Để rút ngắn thời gian tôi xin vào sự việc, và cũng xin qúy vị công minh khi xem qua lời trần tình của tôi, để biết thêm về anh Thục Vũ.

Kính thưa quý vị.

Foundation cố Hòa thượng thích Thiện minh được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 2016, nhân dịp chúng tôi về tham dự Lễ Phật Đản tại chùa Liên hoa TX, là trụ sở VP2 VHĐ, Quyền chủ tịch VP2 là hòa thượng Thích Huyền Việt. Và Ngài trụ trì chùa Liên hoa. Chúng tôi một số phật tử có ý muốn tìm cách giúp tịnh tài cho quý thầy trong nước, nên đã có một buổi họp để thành lập Foundation, có sự tham dự của anh Thục Vũ và anh Nguyễn mạnh Hùng cùng 8 người nữa trong đó có tôi. Chúng tôi họp mặt trong đìện Phật không có sự chứng minh của hoà thượng và cũng không xin phép Ngài khi vào hậu liêu của Ngài. Nên tôi có hỏi anh Thục Vũ : chúng ta họp lập hội để hỗ trợ cho Giáo hội, sao không mời hòa thượng Huyền Việt chứng minh? Anh Thục Vũ trả lời với tôi : Sự việc mới bắt đầu chưa thành quả, nên chưa vội. Tôi tạm thời tin lời anh, nhưng trong lòng có điều nghi vấn, như có gì không minh bạch trong vấn đề lập hội này. Bắt đầu buổi họp anh Thục Vũ tuyên bố lý do chính, thành lập hội để hỗ trợ cho Giáo hội và quý thầy thuộc GHPGVNTN ở trong nước và lấy danh xưng một vị thánh tăng Thích Thiện Minh. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ và đồng thuận của 10 thành viên trong hội , gọi là sáng lập viên. Riêng tôi vô cùng vui mừng vì có thêm một đơn vị hỗ trợ cho Giáo hội và đi theo đướng hướng của GHPGVNTN truyền thừa của dân tộc, giúp đỡ GH và quý Chư tăng đang gặp khó khăn ở trong nước, đây là ước nguyện của tôi nhưng lực bất tòng tâm, nên hôm nay thật vui mừng, Và trong buổi họp tất cả các anh chị đều đồng ý bầu tôi làm Tổng thư ký của Foundation. Tôi không ngần ngại và nhận lời ngay. Thế là Foundation cố Hòa thượng Thích Thiện Minh đi vào sinh hoạt. Trong những buổi họp viễn liên anh Thục Vũ thông báo cho anh chị em sáng lập , là có sự tham gia thêm của đạo hữu Trí Giác . Kế tiếp vì để hội sinh hoạt cho quy cũ nên cần thảo bản Nội quy do anh Nguyễn mạnh Hùng biên soạn. Trong bản nội quy có Ban điều hành, có tất cả 3 người.

Tổng thư ký: Nguyên Điền Võ Duy Linh

Phó tổng thư ký: Nguyễn mạnh Hùng

Tổng thủ quỹ.

Khi bản Nội quy soạn thảo xong, tôi xem lại để ký tên thì phát hiện ra , đây là âm mưu có dự tính từ lâu. Có ý như muốn triệt hạ Văn phòng 2/ VHĐ/ hải ngoại và phòng TTPGQT, như bài trước đây đạo hữu Tri Quế đã viết là nhóm Thục Vũ có ý lập VP3 , vì những điều ai cũng dễ nhận thấy là Thục Vũ muốn:

1/ Foundation cố hoà thượng Thích thiện Minh là một tổ chức độc lập, nằm ngoài giáo hội. Tự nguyện, bất vụ lợi, để hổ trợ GHPGVNTN, nhưng không lệ thuộc về hành chánh và tài chánh của GHPGVNTN.

2/ Trực tiếp liên lạc với Giáo hội ở trong nước. Phổ biến các thông tin liên quan đến giáo hội ở trong nước từ phòng TTPGQT đến các địa phương.

Ở điều thứ 1, qúy vị đã thấy rõ, hội hỗ trợ cho giáo hội nhưng độc lập mọi phần hành. Sao giống như Sư bán chùa cũng độc lập nhân sự.

Ở điều thứ 2 : Trực tiếp liên lạc với trong nước. Không qua VP2 ở Hoa kỳ. Phổ biến tin tức liên quan đến Giáo hội trong nước từ phòng TTPGQT đến phật tử địa phương.( nhưng đã thông qua phòng TTPGQT chưa? Và gửi đến Phật tử điạ phương. Nhưng điạ phương trong nước hay hải ngoại. Chỉ qua 2 điều đó thôi , tôi đã nhận biết mọi sự việc. Đến đây tôi lại nhớ thêm một đạo hữu, xin phép anh Huệ Lộc cho tôi nhắc tên đạo hữu ở đây. Khi đạo hữu Huệ Lộc nghe được có hội Foundation cố Ht Thích thiện Minh thành lập với dự kiến của anh Thục Vũ là mở rộng trong tương lai, đạo hữu Huệ Lộc góp ý , nếu các anh thành lập hội để hổ trợ cho giáo hội đó là điều tốt, tôi rất tán thán công đức của qúy vị. Nhưng Foundation nên nằm trong Giáo hội, và đã gọi là bất vụ lợi có nội quy thì phải xin Nonprofit đúng theo luật pháp. Nhưng anh Thục Vũ đã bác bỏ ý kiến đóng góp của đạo hữu Huệ Lộc, và còn dùng lời nói bất nhã đối với đạo hữu Huệ Lộc. Từ đó anh Huệ Lộc gửi email là xin ngưng gửi email về foundation này đến anh, anh chấm dứt liên lạc. Tôi có duyên lành gặp được thiện hữu trí thức góp ý. Anh đoàn trưởng Tâm Thành của tôi, góp ý rằng: Chúng ta là cựu huynh trưởng của Giáo hội nên làm việc gì cần phải suy nghĩ cân nhắc. Hơn nữa , tôi là Nguyên Điền là Tổng thư ký của Đoàn Huyền Quang Sacramento, thì không thể nhận chức Tổng thư ký của Foundation nữa. Lời khuyên của anh Huệ Lộc và anh đoàn trưởng nên tôi có hội ý với anh Thục Vũ là phải xin Nonprofit cho hợp pháp. Anh Thục Vũ nói với tôi là : Anh chỉ làm Tổng thư ký có gì quan trọng đâu, anh chỉ xem tổng quát thôi việc gì phải xin giấy tờ. Và tiếp đến 2 thông bạch của Ngài chủ tịch VP2/VHĐ và của Ngài viện trưởng đăng trên phòng TTPGQT, quý Ngài cảnh giác vì Foundation không nằm trong giáo hội. Ý quý Ngài sợ nhiều lần Giáo hội đã bị tiếm danh , lợi dụng Phật tử. Anh Thục Vũ lợi dụng 2 thông bạch của quý Ngài đưa ra, anh kích động tôi, anh bảo : Tôi là tổng thư ký nên 2 thông bạch vừa ra là tôi phải có trách nhiệm giải quyết, quý thầy khiển trách anh đó, vì Thục Vũ không có chức vụ gì, ý Thục Vũ kích tôi phải đối chất với quý thầy. Qua đây lời Thục Vũ bất nhất, lúc thì nói chức vụ tổng thư ký của tôi không quan trọng, lúc thì bảo tôi phải có trách nhiệm, càng làm lộ rõ chân tướng. Nhưng anh Thục Vũ đã quên tôi là một cựu huynh trưởng, dù gì chăng nữa tôi cũng hơn anh là cần biết tôn sư trọng đạo, khi mình có lỗi thì cần biết tàm quý, biết xấu hổ để sám hối, để thoát khỏi nghiệp ác. Thục Vũ cố ý lợi dụng tôi để đánh phá Giáo hội. Tôi nhớ lại lời anh nhận xét tôi trên trang mạng của anh, chắc quý vị đã xem. Anh đồng ý tôi làm Tổng thư ký, còn anh bảo anh không làm chức vụ gì cả, nhưng sự thực, thật tế là tất cả mọi sinh hoạt của hội, anh điều hành hoàn toàn. Anh bày mưu tính kế. Đây là một âm mưu đánh phá Gíao Hội có kế hoạch thật chu toàn. Thục Vũ không ngờ tôi đã biết âm mưu và tất cả sự việc anh lợi dụng tôi để tiếp tay đánh phá Gíao Hội. Nên tôi liền gửi email đến qúy Ngài, gửi đến Hoà thượng Thích Huyền Việt chủ tịch VP2 , tôi y chỉ phụng hành theo sự chỉ đạo của qúy Ngài. Tôi xin sám hối, và với tư cách là Tổng thư ký Foundation tôi tuyên bố ngưng hoạt động trên danh nghĩa Cố hoà thượng Thích Thiện Minh. Và tôi đã nhấn mạnh, kể từ bây giờ ai xưng danh tên: Foundation cố HT Thích thiện Minh, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Hoa kỳ. AnhThục Vũ đã thất vọng nơi tôi nên khởi tâm sân hận, hết lời nặng nhẹ với tôi, rằng tôi không biết làm việc, chưa thông báo mà từ chức. Sau đó Thục Vũ đã triệu tập một cuộc họp viễn liên bất thường. Trong cuộc họp đó có tôi tham dự, tại vì tôi muốn gặp các anh chị trong ban sáng lập để nói rõ việc từ chức của tôi, và có lời chào tạm biệt. Trong buổi họp, tôi chưa kịp lên tiếng thì anh Thục Vũ đọc cái Thỉnh nguyện thư mà anh viết sẳn để gửi về cho Giáo hội ở trong nước. Lời lẽ hạch hỏi, đay nghiến, vô lễ với quý ngài. Thật là quá tội lỗi. Anh Thục Vũ bảo tôi ký vào để gửi. Nhưng tôi từ chối vì tôi không còn làm tổng thư ký nữa. Anh Thục Vũ nổi sân la lối, chỉ trích tôi đủ điều. Đạo hữu Trí Giác thấy bất bình nên lên tiếng, đạo hữu Trí Giác nói , nếu anh Thục Vũ thấy uất hận, anh viết theo cá nhân thì anh tự ký lấy. Anh Nguyên Điền đã y chỉ phụng hành và sám hối với quý thầy rồi, bây giờ lại ký vào thỉnh nguyện thư này tức là anh Nguyên Điền phản lại lời đã hứa với thầy Tổ, ký là phản lại bản thân mình, tôi thiết nghĩ anh là Phật tử thì đạo lý đó chắc anh đã hiểu. Tại sao vì sự sân hận của anh mà lại buộc người khác vào để đánh mất tâm đạo của họ chứ ? Anh Trí Giác lấy lời khuyên giải, thôi chúng ta là Phật tử thì tập hạnh nhẫn nhục, để tâm thanh tịnh mà làm phước báu cúng dường. Xin đừng gây phiền não cho quý thầy. Ở trong nước quý thầy thuộc Gíao Hội bị bức bách trăm điều, sống như ở trong tù ngục để bảo vệ mạng mạch của Giáo hội. Gửi thỉnh nguyện thư về quý thầy phải họp , bàn. Trăm giây phiền não cho Thầy, trong lúc mình chưa làm gì được. Chúng ta cứ tiếp tục cúng dường một cách vô danh, vô tướng. Nhóm nào gửi về được thì thông báo cho nhau, cho phấn khởi, để thúc đẩy nhau. Xin đừng xử dụng danh xưng. Xin đừng nội quy, đừng có ban điều hành. Vô tướng mà làm. Anh nói: Mình không có danh xưng gì cả, bao nhiêu năm nay , nhiều Phật tử âm thầm giúp đỡ Giáo hội, các thầy đã hoan hỷ, hồi hướng công đức. Anh Nguyễn mạnh Hùng cũng có lời khuyên như vậy. Thôi hãy ngưng Foundation. Thế là Thục Vũ nổi sân si, la lối với Trí Giác. Và ai cũng quá bất ngờ, là đạo hữu Trí Giác xin lạy Thục Vũ đừng gửi thỉnh nguyện thư, để cho quý ngài yên. AnhTrí Gíac cũng đã nói lời: Xin không còn ở trong Foundation nữa. Và mọi người cũng đã chấp nhận không còn Foundation cố Ht Thích thiện Minh. Cái khuôn hội Như Đạt là hội riêng của nhóm Thục Vũ ở vùng Seatle. Sự việc giải tán foundation làm cho Thục Vũ và cô Nguyên Chiếu nổi sân si nhiều hơn nữa, và hôm sau đạo hữu Nguyên Chiếu đã mail gửi đạo hữu Trí Giác, Nguyên chiếu thóa mạ, chửi bới, xúc phạm đủ điều . Thời gian đã lâu rồi chẳng nghe anh Trí Giác nhắc đến.

Viết đến đây tôi lại nhớ lời Đức Phật dạy ông Đề bà Đạt Ma rằng: Ông thắng trăm trận nhưng ông chưa thắng được bản thân ông. Thật là lời dạy vô cùng quý giá. Cúng dường mà tâm sân hận, chửi cả môn đồ pháp quyến, có gì ác tâm hơn nữa khi đưa tên của quý Chư tôn Đức lên diễn đàn bêu riếu. Thì không biết 3 đường ác đạo, người cúng dường đó sẽ về đâu?!

Tất cả sự việc tôi đã trình bày với qúy vị là chân thật. Mong quý vị xem và cho lời công đạo để cứu giáo hội, giữ tâm đạo của mình trong cơn pháp nạn

Xin gửi vài dòng thơ để tưởng nhớ Phật.

Nghĩ sự đời Tâm ngơ ngẩn
Phật ở Phương tây , Quỷ ở gần
Nhìn vào chùa không thấy Phật
Một đám ma tăng , quậy phá trần
Theo sau một lũ âm binh
Sóng gió thiền môn, nổi bất bình
Tranh chi lắm Tâm đánh mất
Phật dạy đi tìm lại cái Tâm

Nam mô Hoan hỷ tạng bồ Tát Ma ha tát.
Phật tử: Nguyên Điền Võ duy Linh.

 

Trường hợp thứ 13 : Từ tự ti đến tự tônTự tôn quá thành nóng mặt tự ái

Bài viết của Ý Dân hỗn láo và mạt sát thậm tệ chư Tăng và Cư sĩ thuộc hàng giáo phẩm GHPGVNTN. Nhưng giữa bọn chúng với nhau, Ý Dân mặc áo thụng vái Thục Vũ. Vừa bóp méo sự thật, vừa mù tịt cơ cấu GHPGVNTN, hắn bưng bốc Thục Vũ khi viết khống : Chỉ có thành viên GHPGVNTN VP2 VHD mới được mời tham dự Đại Hội Thường Niên (ĐHTN). Năm 2002 ĐH Thục Vũ đã được mời tham dự ĐHTN tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, California”.

Do bản chất tự ti, Thục Vũ tự tôn mình vào các địa vị không có. Trong thư gửi Đạo hữu Huệ Lộc ngày 9 tháng 5 năm 2017, hắn vỗ ngực viết : Cá nhân tôi đã có thời gian sinh hoạt và là cựu thành viên của Văn Phòng II”.

Mộ Phật. Làm gì có chuyện đó Thục Vũ ! Thành viên Văn phòng II Viện Hoá Đạo bao gồm chư Tăng và Cư sĩ có quá trình phục vụ Giáo hội và do GHPGVNTN trong nước chỉ định, không do Giáo hội ở hải ngoại bầu ra. Thục Vũ chưa là thành viên Giáo hội thì làm sao trở thành “cựu thành viên Văn phòng II ?”. Đúng là có thời gian ngắn hắn được một vị sư thu nhận cho làm Thư ký ở một Tổng vụ. Nhưng rồi vị sư này bị toà án Hoa Kỳ ở thành phố Denver kết án tội Ấu dâm nên bị tẫn xuất phải rời khỏi Giáo hội. Thục Vũ bay theo luôn.

Láo những chuyện không hề có, tất có gì Thục Vũ không dám huyênh hoang dối gạt.

Ý Dân còn bạo gan đặt chuyện không hề có trong sinh hoạt của GHPGVNTN : “Chỉ có thành viên GHPGVNTN VP2 VHD mới được mời tham dự Đại Hội Thường Niên (ĐHTN). Năm 2002 ĐH Thục Vũ đã được mời tham dự ĐHTN tại Tu Viện Pháp Vương,Escondido, California”. Chứng tỏ Ý Dân chẳng biết gì về các cơ cấu và sinh hoạt của Giáo hội.

Văn phòng II Viện Hoá Đạo là cơ cấu đại diện ở Hải ngoại cho Viện Hoá Đạo trong nước. Do số lượng chư Tăng và Phật tử ở Hoa Kỳ đông nhất ở hải ngoại, nên năm 1992, Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ra Quyết nghị trao quyền đại diện Văn phòng II cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK).

Đến năm 2007, do đối phó với tình hình mới, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành Giáo chỉ số 9 ký ngày 9 tháng 8 năm 2007 tách Văn phòng II Viện Hoá Đạo khỏi GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, thành cơ cấu chỉ đạo riêng điều hành các châu. Văn phòng II Viện Hóa Đạo trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành của Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong nước. Thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo do Viện trưởng Viện Hóa Đạo thỉnh tuyển và chỉ định (Giáo chỉ 9 – điều 3). Cần biết thêm rằng chiếu Hiến chương GHPGVNTN tu chỉnh lần cuối năm 2015, thì Văn phòng II Viện Hoá Đạo đã bị giải thể, chỉ còn lại các cơ cấu GHPGVNTN Hải ngoại tại các châu lục mà thôi như GHPGVNTN-HN/HK là một.

Đại hội Thường niên là tên gọi tắt cho Đại hội Thường niên GHPGVNTN Hải ngoại ở các châu. Điều Ý Dân trích dẫn là Đại hội Thường niên GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Chưa hề có một Đại hội Thường niên nào cho Văn phòng II VHĐ suốt mấy chục năm qua ! Và tại Đại hội Thường niên, tất cả thành viên các đơn vị địa phương thuộc Giáo hội, kể cả những Phật tử chưa là thành viên, đều có thể tham dự các khoá khoáng đại, ngoại trừ các khoá họp dành riêng cho nội bộ.

Những năm gần đây, dù không là thành viên của Giáo hội Thục Vũ vẫn xách máy hình, máy thu băng đến nằm vùng tham dự “tự nhiên như người Hà Nội”. Trừ một đôi lần Thục Vũ lạm dụng thu hình và chuyển ngay (live) ra ngoài nên đã bị Ban Trật tự đến yêu cầu tắt máy thu hình.

Trường hợp thứ 14 : Trang Web “Tiếng Lòng Ta-Đại ngã” thiết lập như phiên hiệu chuyên việc Mạ lỵ và Tố Khổ

Tieng Long Ta

Ở bài viết 1, chúng tôi trình bày chủ đề 87 bài viết trong vòng 20 tháng (tính đến tháng 10 năm 2018) nhằm triệt hạ GHPGVNTN, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và vu cáo ông Võ Văn Ái. Nếu tính đến nay, hẳn phải lên cả trăm bài. Vì chúng vẫn tiếp tục thoá mạ GHPGVNTN và ông Võ Văn Ái theo kiểu 2 Mụ Già mất gà chửi đổng từ tháng này sang năm khác mà chúng tôi nhận xét trong bài viết số 1.

Thoá mạ, phá hoại túi bụi vì ăn lương chính trị, chúng xem chưa đủ liều lượng. Thục Vũ và Công ty muốn cho mọi người nhập tâm sự vu khống của chúng thành “sự thật”.

Vào Trang Web “Tiếng Lòng Ta-Đại ngã” của Thục Vũ thấy ngay cột chính phía trái từ đầu trang, hai câu dẫn nhập nghề Dư Luận viên như một loại Hiệu kỳ hoặc Cương lĩnh của bầy đoàn Thục Vũ – Ý Dân :

Câu thứ  nhất : “NGHE VÕ VĂN ÁI MẠT SÁT NHỮNG NGƯỜI PHẬT TỬ ƯU TƯ KHÔNG THẤY PHẬT GIÁO XUỐNG ĐƯỜNG LÀ DỐT LÀ SAI”, Thục Vũ moi móc sự này ở đâu ra ?

  • Hắn rút từ một câu nhận định của ông Võ Văn Ái qua bài phỏng vấn : Cách khẳng định vô bằng “không có bóng dáng Phật tử” là luận điệu đoạt khống, vừa dốt vừa sai”, bóp méo thành Võ Văn Ái mt sát những người Pht tử… là dốt là sai”. Trích một câu bình thường rồi bóp méo theo ác tâm, tất có ngay lời ác khẩu hại người.
  • Chúng tôi đem hỏi ông Ái vụ này. Ông cho biết : đây là câu tôi trả lời ký giả Triều Thanh Cách khẳng định vô bằng “không có bóng dáng Phật tử” là luận điệu đoạt khống, vừa dốt vừa sai”. Thực tế, tôi nhắm tới một người, là Dư luận viên Ý Dân Nguyễn Đức Thuần. Vì chính hắn viết bài thời đó đưa lên Mạng xã hội tuyên bố hồ đồ rằng “không thấy bóng dáng Phật tử trong các cuộc biểu tình”. Thục Vũ và Ý Dân ắt hiểu ngay tác giả câu nhận xét của tôi trỏ vào ai. Nhưng chúng vô liêm sỉ gắp lửa bỏ tay người, biến một Ý Dân thất học thành “những người Phật tử”. Chưa nói đến chuyện Ý Dân thiếu kiến thức lịch sử Việt Nam và Phật giáo tới cỡ nào khi phát ngôn vô phép như vậy.

Xem toàn văn bài phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái mang tựa đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nghĩ sao về Dự Luật 3 Đặc khu Kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc ?” do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phát hành ngày 23 tháng 6 năm 2018 ở https://queme.org/vi/ghpgvntn-nghi-sao-ve-du-luat-3-dac-khu-kinh-te/), đặc biệt qua đoạn hỏi đáp như sau :

“Triều Thanh : Như vậy thì tại sao Giáo hội không ban hành một lời tuyên bố dứt khoát về Đặc khu kinh tế, hay cử người đại diện xuống đường biểu tình nhân danh GHPGVNTN ?

“Võ Văn Ái : Ông Paul Mus là học giả Pháp nổi danh về xã hội Việt Nam từng viết rằng, không thể nào hiểu Phật giáo khi chưa nắm vững giáo lý đạo Phật.

“Trả lời câu hỏi của Triều Thanh, có ba vấn đề cần lưu tâm phân tích để hiểu vấn đề Phật giáo.

“Thứ nhất, là bản chất Phật giáo khiến người Phật tử mang phong thái hành trong vô hành, bộc lộ qua yếu chỉ phá chấp của Kinh Kim Cương (Vajracchedikāsūtra). Làm nhưng không phô trương, không kiêu hãnh, không công thần, gọi là làm như không làm. Không làm chẳng mang nghĩa không dấn thân, vô vi nhi vô bất vi, không làm hàm nghĩa chẳng có gì là không ra tay làm. Vì thế ta ít thấy tổ chức, cơ chế rõ ràng trong hành động của người Phật tử như ở Tây phương. Phật giáo thiên trọng bản chất hơn hiện tượng. Hàng trùng trùng người lao vào chiến đấu giữ nước hay biểu tình, ai dám bảo không có Phật tử ? Nhất là tại Việt Nam chưa hề có cơ cấu thống kê khách quan, khoa học, ai dám khẳng định bao nhiêu phần trăm Phật tử tham gia, bao nhiêu phần trăm Phật tử không tham gia ? Có kẻ thiển cận tuyên bố hồ đồ rằng “không thấy bóng dáng Phật tử trong các cuộc biểu tình”. Phật tử đâu có xâm hai chữ Phật tử trên trán như kẻ tội đồ ngày xưa để mọi người biết ai Phật tử ai không ? Quân lực Việt Nam Cộng hoà ngày xưa đổ máu bảo vệ giang sơn, đa số là lính Phật tử đấy, nhưng họ có mang huy hiệu Phật tử hay GHPGVNTN trên ngực đâu. Họ hiện hữu trong sự thật như không khí trong buồng phổi.

“Danh tướng Nguyễn Khoa Nam ngày xưa ra trận luôn thủ trong người cuốn Chú Lăng Nghiêm, chưa chắc ai cũng biết ông là Phật tử trừ giới Phật tử. Ngày 14-3-1984, khi gia đình ông đi bốc mộ ở Cần Thơ, thấy bộ quân phục tác chiến của ông đã mục hết, nhưng vẫn tìm ra được tấm thẻ bài quân nhân với sợi dây chuyền rỉ sét, ghi rõ tên Nguyễn Khoa Nam và số quân, cùng một bọc plastic nhỏ bằng bao thuốc lá bài chú này.

“Cách khẳng định vô bằng “không có bóng dáng Phật tử” là luận điệu đoạt khống, vừa dốt vừa sai.

“Thứ hai, là ở hiện trạng bị phong toả, bị sách nhiễu, đàn áp, Nhà cầm quyền Cộng sản cấm GHPGVNTN sinh hoạt tôn giáo, không thừa nhận Giáo hội, đặt Giáo hội ra ngoài vòng pháp luật ; hàng giáo phẩm bị quản chế, theo dõi, kiểm soát khắc khe, chặt chẽ, thì làm sao có chuyện “cử người xuống đường biểu tình” ? ! Nên nhớ GHPGVNTN là một Giáo hội bị còng chân, sống trong gọng kìm công an trị, chứ đâu phải đang sống tự do như ở Los Angeles, Houston, Washington, Paris, Luân Đôn !

“Thứ ba, và điều này rất quan trọng, là cần ý thức từ cơ bản, rằng GHPGVNTN là một tôn giáo, không phải là một Đảng Chính trị. Hoạt dụng tôn giáo khác với hoạt dụng Đảng phái. Đảng chính trị có thể lên tiếng bất cứ vấn đề gì để nêu rõ mục tiêu tuyên truyền cho Đảng chống lại Đảng đối phương, hay chính quyền hiện hữu. Tôn giáo, trong trường hợp Phật giáo, không có tiêu chí hoạt động đảng phái. Giáo hội chỉ lên tiếng khi có nguy cơ mất nước, dân bị hại, khế hợp với giáo lý Như thật của đạo Phật.

“Nếu chính trị thất bại mục tiêu mình, thì phải tự vấn và sửa sai con đường chiến lược, chiến thuật của chính trị, thay vì trách cứ tôn giáo, ở đây là Phật giáo.

“Nói vậy không có nghĩa GHPGVNTN quay lưng với thế cuộc làm khổ đau dân tộc, im lặng trước nguy cơ mất nước. Phật giáo không làm chính trị, nhưng luôn luôn có thái độ chính trị. Thái độ chính trị này khiến Giáo hội không ngừng lên tiếng trước những vấn đề sinh tử của dân tộc. Như thế gọi là đồng hành cùng dân tộc”.

Câu thứ hai : “NGHE VÕ VĂN ÁI PHÁT BIỂU CHỐNG FORMOSA KHÔNG PHẢI CHỐNG CỘNG ĐÂU!”, Thục Vũ sử dụng cùng thủ thuật Mạo tin / Fake News để vu hãm Phật giáo và ông Ái hòng gây chia rẽ tôn giáo.

Thục Vũ rút vài chữ trong một đoạn bài, rồi suy diễn theo chủ trương đâm bị thóc chọc bị gạo vu hãm ông Ái vu vạ “người Thiên chúa giáo không Chống Cộng”. Một thủ thuật hèn hạ của bọn Dư luận viên.

Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ trong nước nổi lên với hàng trăm nghìn người tham dự chống Dự luật 3 Đặc khu kinh tế. Cao điểm là cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018. Khiến người Việt hải ngoại phấn chí hơn bao giờ. Thời ấy, đã có những bài viết khẳng định cuồng rộ trên Mạng xã hội, rằng “Chế độ Cộng sản sẽ sụp đổ trong mùa Hè này” (mùa hè 2018). Một loạt ý kiến, bài viết công kích Phật giáo sao không tham gia với người Thiên chúa giáo cũng được đưa lên mạng Internet, với thứ văn phong thống trách, kích động, khiếm nhã.

Thời gian ấy, ký giả Triều Thanh phỏng vấn ông Võ Văn Ái qua chủ đề “Tại sao Phật giáo không xuống đường tranh đấu ?” cho Đài Phật giáo Việt Nam. Qua bài phỏng vấn, ông Ái trình bày những nét lớn về vấn đề hành động theo giáo lý đạo Phật, cũng như qua trường kỳ 2000 năm lịch sử Việt Nam. Đồng thời đề cập tới những phê phán không nghiêm chỉnh của một thiểu số Phật tử hoặc số người ngoài Phật giáo.

Nhiều người đề cao cuộc biểu dương chống thảm nạn sinh thái Formosa của người Thiên Chúa giáo. Đề cao là đúng. Nhưng diễn giải việc chống thảm nạn sinh thái Formosa của người Thiên Chúa Gíao miền Trung thành cuộc Chống Cộng lẫy lừng thì chưa hẳn đúng. Qua bài phỏng vấn, ông Ái nhận định “Những người biểu tình Thiên chúa giáo phản đối tập đoàn Formosa phá hoại sinh thái biển, làm cá chết dọc bốn tỉnh miền Trung. Họ đâu có công khai biểu tình “chống bạo quyền Cộng sản [qua vụ Formosa] ? Xem toàn văn bài phỏng vấn ở đây https://queme.org/vi/dpgvn-29-9-2017/

Từ một nhận định thời sự cụ thể, Dư luận viên Thục Vũ cải biên thành lời “chỉ trích” hồ đồ tôn giáo khác nói lên sự bất lương, vô hậu.

Thêm chi việc Chống Cộng là ý thức tự phát từ lương tâm mỗi cá nhân. Không ai có quyền xâm phạm, phê phán. Trong tâm cảnh tị nạn ngày nay, Chống Cộng không là điều luật pháp lý bắt mọi người phải tuân thủ. Ai không tuân thủ sẽ bị kết án và bất cứ ai đều có quyền làm phán quan, dù chưa hề học luật, và cũng chẳng được ai cho phép. Đây là vấn đề chính danh.

Hãy nghĩ lại bầu khí sôi sục của gần một năm qua hầu đánh giá lại những lời kết án xung thiên hay bình luận hồ đồ của tháng sáu năm trước để rút tỉa bài học. Chớ nên nóng vội.

Kết luận

Trên đây chúng tôi nêu ra 14 trường hợp cụ thể, ai cũng có thể kiểm tra hư thực, để độc giả hiểu cung cách phá hoại và vu cáo của bọn Dư luận viên, như Ý Dân Nguyễn Đức Thuần và Thục Vũ Hoàng Hữu Thuỵ, thực hiện. Chúng bôi xoá sự kiện thật, thêm mắm thêm muối, vẽ rắn thêm chân, hư cấu thành chuyện giả cho công tác vu cáo, phá hoại, gây hoang mang, ly gián cộng đồng.

Vu cáo một lần, chẳng ai tin. Nhưng khi chúng viết 87 lần và bị chúng tôi phát giác qua 3 bài viết mà hôm nay là bài cuối, hoặc còn tiếp tục viết hàng trăm lần từ tháng này qua năm khác, ắt gieo rắc nghi ngờ trong lòng người đọc.

Từ nghi ngờ đến tin cái giả, chỉ cần một bước nhỏ. Như Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã của Hiler từng khẳng định :

„Wenn Sie eine Lüge groß genug zu erzählen und sie ständig wiederholen, werden die Leute schließlich gekommen, um es zu glauben“ (Khi ta mạnh dạn nói láo, rồi lập đi nói lại nhiều lần, tất sẽ làm cho người khác tin thật).

Bản thân Dư luận viên không cần học vấn, kiến thức, đạo lý. Chúng chỉ cần chút máu tham — tham tiền. Phần còn lại, chúng tự biến chúng thành cái máy Copy nhân một bài thành 87 bài, thành trăm, thành nghìn bài tung đều đặn hằng ngày lên Mạng Xã hội để lĩnh đồng lương chính trị bỉ ổi.

Ở trường hợp thứ 14, chúng tôi đã trình bày cung cách nhân bản của cái máy Copy Thục Vũ với 2 câu vu cáo ông Võ Văn Ái đăng trên trang đầu của Web Tiếng Lòng Ta – Đại ngã. Một khẩu hiệu khác cũng được Thục Vũ đắc chí tiểu nhân đăng đi đăng lại trên Mạng Xã hội những tháng cuối năm ngoái :

“Chỉ cần ông Võ Văn Ái từ chức [khỏi GHPGVNTN], quý vị sẽ thấy Chư Tăng và Phật tử trở về đứng sau lưng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ngay thôi.

“Ngày mà ông Võ Văn Ái từ chức [khỏi GHPGVNTN] có lẽ cũng là ngày quốc gia thái bình không còn Cộng Sản Việt Nam thống trị trên đất nước Việt Nam nữa”.

Chỉ cần 2 câu viết đủ đo đạc sự ấu trĩ chính trị và lý luận hàm hồ thất học của Thục Vũ Hoàng Hữu Thụy.

87 bài chúng viết chỉ là những lời xằng bậy dấy lên làm ung thối tự do ngôn luận trong Cộng đồng người Việt dân tộc.

Mong mỏi được đồng bào Phật tử nói riêng và đồng bào người Việt các giới nói chung, quan tâm cho thảm trạng phân hoá, ly gián Cộng đồng dân tộc do hai tên Dư luận viên Thục Vũ – Ý Dân gây hại.

Paris, ngày 21 tháng 5 năm 2019
Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam
& Phòng Thông tin Phật giáo Quố tế

 

 

 

 

Pages: 1 2 3

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment