PARIS, ngày 6.8.2016 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được bức Tâm Thư của Đạo hữu Phổ Chiếu, Trưởng Ban Tổ chức “Buổi Cơm Gây Quỹ” tại Nhà hàng Kim Sơn chiều Chủ nhật 9 tháng 10 năm 2016, thành phố Houston, Hoa Kỳ, để tìm phương tiện tài chánh ủng hộ cho các hoạt động truyền thông và vận động quốc tế cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Bức Tâm Thư mời gọi sự hậu thuẫn của chư Tôn đức Giáo phhẩm, chư Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, và quý Đồng hương Phật tử.

Sau đây là toàn văn bức Tâm Thư :

TÂM THƯ

mời gọi yểm trợ “Buổi Cơm Gây Qũy” ủng hộ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế vận động quốc tế cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo

Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,
Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Toạ, Đaị Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Đồng hương Phật tử
Thưa liệt quý vị,

Nhìn chung các phương tiện truyền thông, báo chí, đài và Truyền hình của các đoàn thể, tôn giáo trong Cộng đồng người Việt hải ngoại khá phong phú, đầy đủ. Nhưng khi nhìn lại Phật giáo chúng ta, thì điều kiện truyền thông và báo chí còn ở trong hoàn cảnh thiếu thốn vì phương tiện cũng như nhân sự.

Rất may là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTYN) còn có “Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế” để loan tải các tin tức của Giáo hội bị lâm nạn trong nước, và “Đài Phật giáo Việt nam” phát thanh hằng tuần về trong nước cũng như trên Online ở hải ngoại, hoặc thuê các Đài tiếp vận tại một số thành phố như Houston và Dallas…

Ngoài ra, suốt 40 năm qua, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã cùng với Cơ sở Quê Mẹ và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, còn đảm lãnh kiên trì cuộc vận động quốc tế, từ diễn đàn LHQ đến các Trung tâm quyền lực thế giới và những hội nghị nhân quyền dân chủ quốc tế. Thế nhưng tiếc thay trong hoàn cảnh khó khăn, GHPGVNTN không có ngân qũy phụ giúp cho công tác cần thiết về mặt truyền thông và vận động quốc tế.

Chúng tôi, một Nhóm Cư sĩ ở thành phố Houston, cám cảnh thiếu thốn phương tiện để trải rộng hoạt động, mà Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ đã giao phó cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có trụ sở tại Paris, Pháp quốc, thực hiện. Nên, với sự cố vấn và bảo trợ của Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, anh chị em Cư sĩ chúng tôi phát tâm đứng ta tổ chức “Buổi Cơm Gây Quỹ” vào ngày Chủ nhật 9 tháng 10 tới đây tại Nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, nhằm hậu thuẫn tài chánh cho sự duy trì Tiếng nói Nhân quyền của người dân Việt trên các diễn đàn Quốc tế.

Trong tình tương thân tương ái, chúng con/chúng tôi tha thiết mong mỏi sự giúp đỡ, hậu thuẫn và phát tâm yểm trợ của Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý đồng hương Phật tử đang sống xa quê hương, khắp năm châu bốn bể, qua việc ủng hộ tinh thần và tài vật hỗ trợ cho “Buổi Cơm Gây Quỹ” nói trên được thành tựu viên mãn.

Sự tiếp tay, tiếp ý, tiếp lòng cuả toàn thể chư liệt quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Nhóm Cư sĩ chúng con/chúng tôi trong Ban Tổ chức.

Kính nguyện Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, tuệ đăng thường chiếu.

Kính chúc Quý Đồng Hương Phật tử cùng gia quyến vô lượng an lành, kiết tường như ý nguyện.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính thư,
Thay mặt Ban Tổ chức,
Trưởng ban,
PHỔ CHIẾU

 

Moị liên lạc, yểm trợ, chi phiếu, xin đề tên BIIB / Thích Huyền Việt và gởi về Chùa Liên Hoa, địa chỉ :

BIIB / Chùa Liên Hoa
6709 Howell Sugar Land Rd
Houton,TX 77083
USA
Ghi chú Memo : Yểm trở PTTPGQT

 

Hoặc gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris :

BIIB / Võ Văn Ái
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế
B.P. 60063
94472 Boissy Saint Léger cedex
France

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment