Chương trình thứ Sáu 15-4-2016 – Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Obama nhân chuyến công du Việt Nam yêu cầu lên tiếng cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Tự do Tôn giáo — Bình luận về Luật Tiếp cận Thông tin, tức Quyền Được Biết & Câu Chuyện Cuối Tuần về hai chữ Thiện và Ác.

 

 

DPGVN-2016-0415-2a

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

 

1 Comment

 1. Phúc Toàn BS Nguyễn Trọng Nhi says:

  Ngày nào luật pháp csVN còn giữ điều 4 hiến pháp, còn giữ bộ luật hình sự chuyên dùng để đàn áp người dân trong nước, thì dù có làm bao nhiêu thứ luật tiếp cận đi nữa, cùng chỉ nhằm mục đích xiết chặt quyền tự do căn bản của người công dân thêm nữa mà thôi.
  Thật chúng ta chẳng ngạc nhiên khi có những tên công an đã hét vào mặt người dân:” luật pháp chính là tao đây!” Thế thì còn ai dám tin vào những mớ luật rừng …đỏ đó nữa!!!
  Cái ác của csVN đã sâu như vực thẳm rồi thì làm sao mà sửa được!
  Chỉ chờ nhân quả báo ứng đến ngày chúng phải đền tội mà thôi….
  Phúc Toàn

Leave a Comment