Chương trình thứ Sáu 1.1.2016 – Những lời Chúc Đầu Năm của một số nhân vật Quốc tế gửi đến Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ & Vì sao Thế giới không ngừng hậu thuẫn Đức Tăng Thống và GHPGVNTN ? Vì sao lại có thiểu số người đánh phá GHPGVNTN, phạm thượng với Ngài Quảng Độ ? — Xin mời nghe câu trả lời qua cuộc phỏng vấn một nhân vật Quốc tế, Chủ tịch Carl Gershman.

 

 

DPGVN-2016-0101-2a

 

1 Comment

  1. Phúc Toàn BS Nguyễn Trọng Nhi says:

    Kính thưa Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,
    Chúng con vô cùng vui mừng khi được biết rất đông cơ quan đoàn thể khắp năm châu trên thế giới đồng gửi lời chúc lành đến Ngài, cùng với những lời tán thán khâm phục cũng như bênh vực và hậu thuẫn cho việc làm cao cả trong sự tranh đấu cho nhân quyền, tự do và an lạc cho dân tộc.
    Nhân dịp đầu năm Mới 2016, chúng con những Phật tử tại California Mỹ Quốc, kính chúc Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và chư Tôn Đức GHPGVNTN trong nước được Pháp thể an khang, pháp quang sáng chói và tinh thần Bi Trí Dũng kiên cố sẽ toàn thắng bạo tàn.
    BS Nguyễn Trọng Nhi .

Leave a Comment