PARIS, ngày 19.11.2015 (PTTPGQT) – Phòng Thông Phật giáo Quóc tế xin thông báo Lễ Huý nhật Đức Cố Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác ngày 6 tháng 12 tại Chùa Phật Pháp, thành phố St Petersburg, tiểu bang Florida. Sau đây là nội dung Thư Mời :

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO (Chùa Liên Hoa, 6709 Howell-Sugarland Road, Houston Texas 77083, USA; Tel : 832-714-0800, 281-988-5550, 832-330-8882, Email : vp2vhdxltv82015@gmail.com)

Thư Mời Lễ Húy Nhật
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

2015-1119c

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Chư Thiện Nam Tín Nữ, Huynh trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử,

Thấm thoát mà nay đã là lần Giỗ thứ Ba – Húy Nhật của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác – Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.

Lễ Huý nhật giành trọn tâm tư Tưởng Niệm Công đức cao dày của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng sẽ được long trọng tổ chức vào ngày :

Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2015, lúc 10:30 sáng
tại Chùa Phật Pháp, 1770, 62nd Avenue, North St. Petersburg, Florida 33702

Mọi liên lạc xin gọi về :

Điện thoại : (727) 520-9209 ; (832) 714-0800
E-mail : ChuaPhatPhap@yahoo.com
Facebook : www.facebook.com/chuaphatphap

Thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chứng minh.

Trân trọng kính mời Chư Thiện Nam Tín Nữ, quý Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử tham dự.

Sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Liệt Vị sẽ nói lên tấm lòng của chúng ta đối với Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, một Danh Tăng đương đại đã trọn đời hy hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc, cũng như phục vụ trung kiên với hai đời Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ và Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam THống nhất.

Houston ngày 18 tháng 11 năm 2015, Phật lịch 2559
Trân trọng,

Tỳ kheo Thích Huyền Việt
Xử lý Thường vụ
VP II VHĐ GHPGVNTN
Tỳ kheo Thích Trí Tịnh
Tổng Vụ Trưởng TV Cư Sỹ
Trụ trì Chùa Phật Pháp
 

2 Comments

  1. giang hoang says:

    Theo nhu tin tuc tren mang, 2 su Thich Tri Tinh va Thich Tri Nhon la anh em ruot cua ten Thich Giac Dang chua Phap Luan. Dung hay sai?

  2. giang hoang says:

    Xin qui vi vao link duoi day doc ve anh em su GD, su Tri Tinh va su Tri Chon. Nhieu phat tu bay gio rat confused……that hay gia? ..va dau la su that va dau la su quoc doanh viet cong.
    https://vietworld.wordpress.com/2015/08/27/hanh-tung-su-vc-giac-dang/

Leave a Comment