PARIS, ngày 28.4.2015 (PTTPGQT) – Trong chương trình “40 Năm Ký ức” nhân bốn mươi năm Ngày 30/4/2015, Đài Á Châu Tự Do đã làm ba chương trình về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải chung chịu chủ trương tiêu diệt tôn giáo của ý thức hệ Mác-Lênin sau 40 năm dưới chế độ Cộng sản.

Qua tiêu đề “Cuộc đàn áp quy mô” chương trình thứ nhất được phát sóng về Việt Nam vào lúc 21 giờ tối ngày thứ hai 27/4/2015. Phần hai của Cuộc đàn áp quy mô được phát sóng tiếp vào lúc 6 giờ 30 sáng thứ ba 28/4/2015.

Dù sơ lược và ngắn, nhưng tóm gọn đầy đủ thực chất của một cuộc đàn áp có chủ trương và kế hoạch của nhà cầm quyền Hà Nội nhằm tiêu diệt Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt điều mà 40 năm qua chưa ai từng được nghe sự nhận định và tố giác cuộc đàn áp của cộng sản qua chính tiếng nói của Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu phát biểu từ chùa Linh Mụ Huế cuối năm 1978 ; và tố giác tính chất “pháp lý” phi pháp của Nhà nước Cộng sản khi cho dựng lên tổ chức Phật giáo làm công cụ cho Đảng, qua lời phát biểu đanh thép của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại chùa Linh Mụ thượng tuần tháng 5 năm 1992.

Thật là một tài liệu quý mà nhờ Đài Á Châu Tự Do chúng ta nghe được. Xin mời quý độc giả vào nghe 2 chương trình nói trên tại :

Hoặc tải xuống MP3

Chương trình thứ ba, là cuộc phỏng vấn Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ về suy nghĩ của Ngài sau 40 năm Cộng sản.

Sau đây là bài chép lại 2 chương trình nói trên lấy từ Trang nhà Đài Á Châu Tự Do :

Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4 (RFA)

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment