Chương trình thứ Sáu 26.12.2014 – Mục “NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ TRONG NĂM 2014” qua các Lời phát biểu của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Huynh trưởng Lê Công Cầu, Cư sĩ Võ Văn Ái va Ông Heiner Bielefeldt, Báo cáo viên LHQ Đặc nhiệm tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng.

 

 

2014-1226-DPGVN-upr-1

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment