Chương trình thứ Sáu 5.12.2014 – Lá Thư Tuần thứ 8 về ngôi chùa Phật Quang vừa tạo mãi tại Nam California & Phỏng vấn nhị vị Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Thích Nữ Tịnh Thường, và Cư sĩ Bích Thuận về cảm tưởng hôm Lễ Nhập tự.

 

 

DPGVN-cpqnc-2014-1205-1

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment