Chương trình thứ Sáu 21.11.2014 – Tường thuật về việc Phái đoàn Hà Nội đến phúc trình trước Uỷ ban LHQ Genève việc thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá tại Việt Nam & Nhân lễ Đại tường của Đức cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, xin mời nghe lại giọng nói và Pháp từ Ngài ban bố vào 3 thời điểm hi hữu của Giáo hội ở hải ngoại.

 

 

DPGVN-thg-2014-1121-2

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment