Chương trình thứ Sáu 15.8.2014 – Bức Thông bạch Khẩn của Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo kêu gọi ủng hộ tài chánh cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo tạo mãi cơ sở tại miền Nam California, Hoa Kỳ, và bản tin 2 Tổ chức Nhân quyền Quốc tế khiếu kiện Liên Âu không đặt vấn đề nhân quyền trong các cuộc thương thảo với Hà Nội & Mục “Mùa Hè Đọc Thơ Xưa” qua bài Vịnh Nga đối đáp giữa Thiền sư Pháp Thuận và Sứ Trung quốc, Lý Giác.

 

DPGVN-painting-2014-0815-4

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment