PARIS, ngày 10.1.2014 (PTTPGQT) – Bằng vũ khí quản chế  tại gia, phong tỏa chùa chiền, kiểm soát phi trường, nhà ga các tỉnh phía Nam,  hăm dọa và khủng bố chư Tăng Ni, Phật tử trên toàn quốc về Tu viện Long Quang ở  Huế tham dự lễ Hiệp Kỵ chư Lịch đại Tổ sư.

15  giờ chiều ngày 9.1 công an đã đến Tu viện Long Quang áp giải Hòa thượng Thích Chơn Tâm, tân Chánh Thư ký Viện  Tăng Thống, ra phi trường Phú Bài cưỡng bức đưa về Saigon. Hòa thượng Thích Nguyên Lý và phái đoàn chùa Từ  Hiếu bị ngăn chận từ Saigon.

Tại  các khu dân cư thuộc Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà gần Tu Viện Long Quang Phật  tử đã bị mời họp để ngăn cấm không được đến Tu Viện. Nhà cầm quyền vu cáo Hòa  Thượng Như Đạt, Ông Lê Công Cầu là phản động, đến đó sẽ bị lôi kéo vào việc phi  pháp. Tại một số khu dân cư khác, chính quyền đến từng nhà ngăn chận với luận  điệu nói trên.

Hòa thượng Thích Như Đạt niệm hương

Hòa thượng Thích Như Đạt niệm hương

 Bốn  ngày qua, từ cổng Tu Viện Long Quang ra đến Quốc Lộ I, Công An thiết lập nhiều  trạm canh phòng để ngăn cản Phật Tử không được đến dự Hiệp Kỵ Chư Tổ, Chư Thánh  Tử Đạo.

Huynh trưởng Gia  Đình Phật tử (GĐPT) Lê Công Cầu bị  câu lưu 13 giờ đồng hồ ngày 1.1.14 rồi nhận lệnh quản chế tại gia, Huynh trưởng  Nguyễn Tất Trực bị quản chế tại gia  từ ngày 3.1, và từ ngày 7.1 trở đi, 15 anh chị Huynh trưởng khác bị bắt đi làm  việc và quản chế tại gia khiến các phái đoàn GĐPT mất người dẫn dắt (Hồ Nguyên Minh Ý, Hồ Văn Nịch,  Hoàng Như Đạo,  Hoàng Tánh, Hoàng Thị Hồng  Phượng, Ngô Đức Tiến, Nguyễn Đình Mộng, Nguyễn Sắc, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Văn Đê, Trương Diên Hiếu,  Trương Minh Dũng, Trương Trọng Tháo,  Văn Đình Tất, Văn  Tiến Nhị).

Dù  tình hình khủng bố ráo riết như thế, Tân ban Viện Hóa Đạo do Hòa thượng Thích Như Đạt làm Viện trưởng, dự tính  mời khoảng 300 đại biểu các Ban Đại Diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất  (GHPGVNTN) cùng các Huynh trưởng Gia Đình Phật tử trên toàn quốc về tham dự, đã  bị công an và nhà cầm quyền Huế ngăn cấm, nhưng Tu viện Long Quang vẫn tiến hành  lễ Hiệp Kỵ vào sáng ngày 10.1.2014.

Sau  đây là Thông Điệp Lễ Hiệp kỵ chư Lịch đại Tổ sư, chư Tiền bối hữu công và chư  Thánh Tử Đạo do Hòa thượng Thích Như Đạt tuyên đọc tại chánh điện Tu viện Long  Quang sáng hôm nay :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT, VIỆN HÓA ĐẠO, Tu viện Long Quang, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên - Huế 

Phật lịch  2557                                                                                          Số 04 /VHĐ/VT/TĐ

 

THÔNG ĐIỆP

Lễ Hiệp kỵ chư Lịch đại Tổ sư, chư Tiền bối hữu  công và chư Thánh Tử Đạo

 

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ  CHƯ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ
Nam Mô Bổn Sư  Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thương  tọa, chư Đại Đức, Tăng Ni !
Kính thưa các vị Huynh trưởng Gia đình Phật  tử GHPGVNTN !
Kính thưa quý nam nữ Phật tử gần xa  !
Kính thưa quý liệt vị !

Phật giáo Việt Nam đã trải qua hơn 2000 năm từ khi  du nhập, hội nhập rồi thể nhập vào dòng văn hóa, lịch sử dân tộc Việt để Phật  giáo hóa thân thành Phật – Việt ; để người con Phật dù tại gia hay xuất gia luôn  hòa mình với dân tộc, theo cùng mệnh nước nổi trôi qua các triều đại : Đinh, Lê,  Lý, Trần…

Tính Phật – Việt thể hiện qua tinh thần  Bồ-tát đạo của thánh tổ Khương Tăng Hội, cho chúng ta thấy : “Bồ tát thấy dân  kêu ca do vậy mà gạt lệ xông vào nơi hiểm nạn để cứu chúng sinh lầm than oan  khổ”.

Kế thừa dòng mạng mạch Chánh pháp, noi theo khí  tiết các thế hệ tổ sư, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cận đại qua các  đời Tăng thống : quý Ngài Tịnh Khiết, Giác Nhiên, Đôn Hậu, Huyền Quang, Quảng  Độ, các Ngài đã thay nhau tiếp nối hạnh nguyện Hộ Quốc An Dân.

 

Hòa thượng Thích Như Đạt, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN – Hình PTTPGQT

Hòa thượng Thích Như Đạt, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN – Hình PTTPGQT

 Ngày nay, vùng trời và biển đảo nước Việt  đang bị nước lớn Phương Bắc xâm chiếm, Hoàng Sa, Trường Sa bị chiếm đoạt để dựng  lên nơi đó Thành phố Tam Sa của nước ngoài. Trước vận nước lâm nguy, người con  Phật cả nước không khỏi lo âu, chạnh lòng bi mẫn. Là con trưởng của Như Lai, với  tâm nguyện “mỗi bước cất đều hướng tới phương trời cao rộng”, Giáo hội  Phật giáo Việt Nam Thống nhất với phương hướng đồng hành cùng dân tộc Việt trước  mọi nguy cơ khốn khổ hiện nay.

Thật vậy, lịch sử Phật giáo Việt Nam cận  đại cho thấy con thuyền Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chính là chiếc bè  pháp để bậc Chúng Trung Tôn làm phương tiện đưa chúng sanh mau qua biển tục. Thế  nhưng ngày nay, duyên cớ vì có người con Phật lại quên đi chí hướng độ sanh mà  đang tâm đưa đẩy con thuyền Giáo Hội từ đại dương bao la trở vào con lạch cạn  Tăng đoàn này nọ khác. Cho nên Giáo hội càng phải tỏ rạng con đường mà năm đời  Tăng Thống đã khai sơn phá thạch để cho Phật giáo trường tồn.

Qua những thăng trầm lịch sử, qua biến động thời  thế, cho dù lòng người có đổi thay, nhưng tinh thần Thông Điệp của đức Tăng  Thống Thích Huyền Quang với Đạo Pháp và Dân Tộc Việt luôn sáng mãi trong lòng  Giáo Hội hôm nay.

“Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô  lệ,
Chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức đói  nghèo.”

 Thế cho nên :

Dù ai tranh bá đồ  vương,
Với người con Phật luôn thương  dân lành.

 Hôm nay nhân ngày húy kỵ lịch đại tổ sư,  chư tiền bối hữu công và chư thánh tử đạo, toàn thể Chư Tăng Ni, tín đồ, cùng  bổn đạo Tu viện Long Quang, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế, chúng con thành  kính đốt nén tâm hương, dâng lên cúng dường Tam Bảo, thánh hiền trong mười  phương, cùng tưởng niệm các đời tổ sư truyền giáo, thí giới, mở đạo dựng chùa,  các bậc tiền bối Tu viện Long Quang… Chúng con kính nguyện :

Mong cho vận nước trời Nam mau qua cơn bỉ cực, dân  tộc Lạc Việt Âu Cơ sớm hưởng cảnh an vui, nhà nhà cùng ngâm ca câu : dân chủ,  nhân quyền, hạnh phúc.

Kính chia sẻ cùng đồng bào Phật tử gần xa  những tang thương, khổ nạn đang đè nặng trên quê hương đất Việt này.

Kính chúc quý vị sớm được hưởng cảnh vui  xuân an lạc trong hào quang Chánh pháp của đấng Từ Tôn, Điều Ngự mầu nhiệm,  thiên bá ức hóa thân của Phật đà.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  Phật.

Phật lịch  2557, Tu Viện Long Quang, Huế,
Ngày 10 tháng 1 năm 2014
Viện trưởng Viện  Hóa Đạo GHPGVNTN
(ấn ký)
Sa môn Thích Như  Đạt

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT, VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO, Văn Phòng : Chùa Thích Ca Đa Bảo, 147 N. King Road - San Jose, CA 95116-1245, USA 

Phật lịch 2557                  San Jose, ngày 6 tháng 1 năm 201

 

THƯ  MỜI

LỄ KỶ NIỆM PHẬT THÀNH ĐẠO, LỄ PHÁT NGUYỆN TÂN BAN LÃNH ĐẠO VP II VHĐ VÀ GHPGVNTNHN TẠI
HK HỘI THẢO HIỆN TÌNH GIÁO  HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT


Văn  Phòng II Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Giáo Hội Phật  Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức Lễ Phát Nguyện cho  thành phần nhân sự mới do Hội Đồng Lưỡng Viện vừa bổ  nhiệm.

 Tiếp  theo là Hội Thảo về “Hiện Tình Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống  Nhất” được tổ chức sau phần Nghi lễ Phát nguyện. Nội dung gồm ba bài  thuyết trình : Nỗ Lực Chấn Chỉnh Giáo Hội Của Đức Tăng  Thống Thích Quảng Độ – Đường Hướng Hoạt Động của Giáo Hội – Những đóng góp của  người Phật tử hữu tâm cho sự trường tồn của Giáo  Hội.

Thời  gian : 14 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 19  tháng 1 năm 2014

 Địa điểm : FIESTA HALL, Santa Clara County Fairground – Gate C 344 Tully Rd, San  Jose, CA 95111

 Chương trình :

 > 14  :00 giờ chiều : Lễ chào cờ
Diễn  văn của Ban Tổ chức
Đạo  từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ
Giới  thiệu nhân sự Văn Phòng II Viện Hoá Đạo  GHPGVNTN
Giới  thiệu nhân sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa  Kỳ
Nghi  thức cầu nguyện kỷ niệm Phật Thành Đạo và Phát  nguyện
Phát  biểu của quan khách.
> 15  :00 chiều : Hội thảo “Hiện Tình Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống  Nhất”
> 16 :30 chiều : Hoàn  mãn

 Trân  trọng kính mời chư tôn đức Tăng ni, các đoàn thể người Việt Quốc Gia, các cơ  quan truyền thông, quý đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần tham dự buổi lễ để  góp lời cầu nguyện và chia sẻ những thông tin quan trọng của Giáo  Hội.

 Nguyện cầu Phật Pháp soi sáng hành trình của tất cả chúng  ta.

Trân  trọng,

TM Ban Tổ chức
Sa Môn
Thích Trí  Lãng
Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt  Nam Thống nhất

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment