Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) – Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 – E-mail : pttpgqt@gmail.com
Web : https://www.queme.net – Facebook: https://www.facebook.com/queme.net

 Thông tư của Hòa thượng Thích Thanh Quang, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo về nhiệm vụ của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế 

Web: https://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2184
Pdf: https://kiwi6.com/file/y41n9tjdwf

Ngày 2.12.2013 (PTTPGQT) – Văn phòng Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Thông tư về nhiệm vụ của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến. Chúng tôi xin đăng tải toàn văn dưới đây.

Nhân dịp này, Phòng Tin Phật giáo Quốc tế xin trả lời chung những thắc mắc của nhiều Phật tử và đoàn thể gọi điện thoại về Paris hay qua Email hỏi rằng, vì sao gần đây có một số văn kiện của GHPGVNTN trong nước mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế không phát hành Thông cáo Báo chí như thường lệ, vì sao những văn kiện ấy lại do ngoại nhân loan tải ? Có phải các văn kiện ấy giả mạo chăng ?

Xin thưa rằng, giả mạo hay không chúng tôi không rõ. Nhưng tất cả những Văn kiện, Giáo chỉ, Thông báo, Thông tư… do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế loan tải là những văn kiện chính thức của Giáo hội, giữ đúng lập trường và đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), và đặc biệt được Đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ duyệt y và cho phép ban hành.

Và rằng, nếu Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế không loan tải qua Thông cáo Báo chí như xưa nay, là vì Phòng chúng tôi không nhận được các văn bản ấy đến từ Viện Hóa Đạo hay Viện Tăng Thống như thường lệ từ năm 1999 đến nay. 1999 là năm Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, lúc bấy giờ là Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, ra Quyết định số 01/VHĐ/QĐ ấn ký ngày 27.8.1999, rồi Thông báo của Viện Hóa Đạo số 10/VHĐ/VP ấn ký ngày 27.9.1999 công cử Đạo hữu Nguyên Thái Võ Văn Ái làm Phát ngôn nhân cho Giáo hội và thiết lập Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Xin trích 3 đoạn sau đây Trong Thông báo của Viện Hóa Đạo phát hành ngày 27.9.1999 :

“Nay Viện Hóa Đạo trân trọng thông báo đến quý Cơ quan Truyền thông, Báo chí, Đài Phát thanh và chư Bằng hữu trên thế giới :

“1- Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, trụ sở đặt tại Paris (ghi rõ địa chỉ cũ ở ngoại ô Bắc Paris, số điện thoại, số Fax và Email, nay Văn phòng đã dời về ngoại ô Nam Paris, chú của PTTPGQT) do Đạo hữu Võ Văn Ái làm Giám đốc, là Cơ quan Truyền thông và Phát ngôn nhân chính thức của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) ;

 “2- Kể từ ngày Thông báo này phát hành, xin quý Liệt vị liên lạc trực tiếp với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế theo địa chỉ dẫn thượng, để tiếp nhận mọi Thông cáo Báo chí nói lên lập trường và mọi tin tức hoạt động cho nhân quyền và tự do tôn giáo của GHPGVNTN trong nước ;

 “3- Cũng thế, gặp khi cần thiết phỏng vấn để nắm vững tin tức hoạt động của Giáo hội tại quốc nội hoặc lập trường Phật giáo của Viện Hóa Đạo về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam, xin quý vị hoan hỉ liên hệ trực tiếp với Đạo hữu Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, đồng thời là Phát ngôn nhân của GHPGVNTN”.

 Sau đây là toàn văn Thông tư số 01//TTK/TT ký ngày 30.11.2013 của Hòa thượng Thích Thanh Quang, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên :

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

VĂN PHÒNG TỔNG THƯ KÝ

Chùa Giác Minh-K356/42 đường Hoàng Diệu-thành phố Đà Nẵng.

————————————————————————————–

PL 2557                                                                        Số 01/TTK/TT

 

THÔNG TƯ

_____________

 

TỔNG THƯ KÝ VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính gởi : – Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN

– Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

– Ban Đại Diện GHPGVNTN các Tỉnh, Thành Quốc Nội

– Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN các Quốc Gia, Châu Lục

– Đồng Bào Phật Tử Quốc Nội và Hải Ngoại

 

Kính Bạch Chư Tôn Đức

Kính Thưa Đồng Bào Phật Tử

 

Phụng hành ý chỉ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Văn Phòng Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo xin minh định các điều sau đây :

 

1/. Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế bắt đầu hoạt động từ năm 1999 do Quyết định của Ngài Viện Trưởng Viện Hóa Đạo thời bấy giờ ( Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống ), với nhiệm vụ là cơ quan Thông Tin và Phát Ngôn Nhân chính thức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước do Giáo Sư Võ Văn Ái phụ trách. Từ đó đến nay tất cả các văn kiện của Giáo Hội đều do Phòng Thông Tin Phật giáo Quốc tế phổ biến thông qua việc phát hành Thông Cáo Báo Chí được thực hiện bằng 3 thứ tiếng Việt – Anh – Pháp và gửi đến trên 20.000 địa chỉ trên thế giới.

 

2/. Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và nhiệm vụ của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế được minh định tại Phần 3, Điều Thứ 36, Chương Thứ 9 của Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất , nên không ai có quyền thay thế hay hủy bỏ ngoại trừ Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoặc quyết định tối hậu của Đức Tăng Thống.

 

3/. Mọi Văn Kiện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đều phải do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến bằng Thông Cáo Báo Chí.

 

4/. Những Văn Kiện không do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến bằng Thông Cáo Báo Chí đều được xem như không phải là tiếng nói chính thức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

Nay kính thông tri đến Chư Tôn Đức và các cấp Giáo Hội cùng đồng bào Phật Tử Quốc Nội cũng như Hải Ngoại kính tường.

 

Phật Lịch 2557, Giác Minh ngày 30 tháng 11 năm 2013

TỔNG THƯ KÝ VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

(ấn ký)

TỲ KHEO THÍCH THANH QUANG

 

 

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment