Đại lễ Hiệp Kỵ tại Tu viện Long Quang, Huế

Tin Tức Phật Giáo January 3, 2018 at 4:19 pm 0 comments

PARIS, ngày 3.1.2018 (PTTPGQT) – Sau đây là bài tường thuật Đại lễ Hiệp Kỵ do Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) tổ chức và do Đạo hữu Tổng Thư Ký Viện Hoá Đạo gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ […]